Culture Committee

 

अ.क्र कार्यक्रमाचे नाव प्रमुख पाहुणे दिनांक वेळ ठिकाण उपस्थिती संख्या
छत्रपती शाहू महाराज जयंती सचिव एस्.एस पाटील २६-०६-२०१७ १०:०० हॉल ३५
लोकमान्य टिळक व अण्णा भाऊ साठे प्राचार्य जे.के.पवार ०१-०८-२०१७ ०९:०० ऑफीस समोर २०
३  शिक्षक दिन   ०५-०९-२०१७ ०९:०० ऑफीस समोर २०
कर्मवीर भाऊराव पाटील जयंती प्राचार्य जे.के.पवार २२-०९-२०१७ ०९:०० ऑफीस समोर १५
जागतिक मानसिक आरोग्य दिन व प्र.प्राचार्य ए.आर. महाजन १०-१०-२०१७ १०:०० ऑफीस समोर २०
विद्यार्थी दिन प्रा.शिरीस शितोळे व प्रा.आर.ए कुलकर्णी ०७-११-२०१७ ०८:०० ऑफीस समोर १५
शिक्षक दिन , मौलाना आझाद डॉ.बी.एन रावण व प्रा.ए.आर महाजन १९-११-२०१७ १०:००   ३०
महात्मा जोतीबा फुले १२७ पुण्यतिथी प्रा.ए.आर महाजन २८-११-२०१७ ०९:०० ऑफिस शेजारी ३०
रांगोळी स्पर्धा , संस्था वर्धापन दिन कल्पनाताई चौगुले व अजय चौगुले २९-११-२०१७ १२:०० तिसरा मजला हॉलमध्ये १००
१० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (महापारीनिर्वान दिन ) प्रवीण आंबेरकर ०६-१२-२०१७ १०:०० ऑफिस शेजारी २०
११ सावित्रीबाई फुले जयंती प्राचार्य पी.ए. अत्तार ०३-०१-२०१८ ०९:०० ऑफिस शेजारी ३०
१२ राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद जयंती / राष्ट्रीय युवा दिन प्राचार्य पी.ए. अत्तार १२-०१-२०१८ १०:०० ऑफिस शेजारी २०
१३ फनी गेम्स , शालोपयोगी काव्यवाचन प्राचार्य पी.ए. अत्तार व प्रवीण आंबेरकर   २४-०१-२०१८ ०८:०० हॉल सर्व विध्यार्थी
१४ पारितोषिक वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम म.डॉ.डी.टी.शिर्के व मा.डॉ.के.एस.चौगुले २५-०१-२०१८ ०८:०० हॉल सर्व विद्यार्थी
१५ शिवजयंती उत्सव प्राचार्य पी.ए. अत्तार व श्रीमती.यु.यु.पाटील १९-०२-२०१८ ०९:०० हॉल सर्व विध्यार्थी
१६ स्वातंत्र्यवीर सावकार पुण्यतिथी  प्राचार्य पी.ए. अत्तार २६-०२-२०१८ ०९:००  ऑफिस  ४०
१७ मराठी भाषा दिन प्राचार्य पी.ए. अत्तार २७-0२-२०१८ १०:०० ऑफिस ४०
१८ ‘Rural Teach Fest ‘ YCSRD , Shivaji University , Kolhapur – paper presentation डॉ.डी.टी.शिर्के ०८-०२-२०१८ ११:०० ते ०६:०० शिवाजी विद्यापीठ १०
१९   सहजयोग ध्यान धारण कार्यक्रम श्री.यम.टी पाटील , श्री.गजानन पाटील ०५-०३-२०१८ ०९:०० ते १२:०० हॉल १००
२० सावित्रीबाई फुले जयंती प्राचार्य पी.ए. अत्तार १०-०३-२०१८ ०९:०० ऑफिस ३०
२१ छत्रपती संभाजी महाराज जयंती श्री.एस.एस. पाटील ११-०३-२०१८ ०९०० ऑफिस २०
२२ यशवंतराव चव्हाण स्मृतिदिन श्री.जी.टी. पाटील १२-०३-२०१८ ०९:०० ऑफिस ३०
२३ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती श्री.एस.एस पाटील १४-०४-२०१८ ०९:०० ऑफिस २० स्टाफ
२४ व्यसनमुक्ती मानसिक आरोग्य जनजागृती मोहीम / र्याली एस.एस.पाटील ,  प्राचार्य पी.ए. अत्तार , प्रवीण आंबेरकर  १६-०३-२०१८ ०९:०० ते ०२:०० कोतोली ते वाघवे ९ स्टाफ
२५ बी.ए. भाग १ ‘सदिच्छा समारंभ’  प्राचार्य पी.ए. अत्तार २६-०३-२०१८ ०५:०० वाजता हॉल सर्व विद्यार्थी