Admission

 

 

 

Admission 2018 - 19 ( Arts)

 

Categories B. A. - I B. A. - II B. A. - III Total
       
M F T M F T M F T M F T
SC 08 07 15 08 03 11 06 05 08 22 15 37
ST 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
NT 01 02 03 03 04 07 00 01 01 04 07 11
VJNT 00 00 00 01 00 01 00 00 00 01 00 01
OBC 09 07 16 04 12 16 08 08 13 21 27 48
Open 93 87 180 38 64 102 20 52 63 151 203 354

 

Admission 2018 - 19 ( Science)

 

Categories B. Sc. - I B. Sc. - II B. Sc. - III Total
       
M F T M F T M F T M F T
SC 08 06 14 02 01 03 08 01 09 18 08 26
ST 02 00 02 02 00 02 00 00 00 04 00 04
NT 00 00 00 00 00 00 02 00 02 02 00 02
VJNT 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SBC 00 00 00 01 00 01 00 00 00 01 00 01
OBC 12 07 19 07 02 09 10 01 11 29 10 39
Open 58 44 102 53 22 75 40 20 60 151 86 237

 

 

 

想要自己的胸部不仅大,还需要具备不错的形状和手感的话丰胸产品,那么让乳房运动起来是一个不错的选择,同时可以减少很多乳房疾病的出现。爱美的女性朋友可以每天抽出一些时间来进行乳房的锻炼丰胸方法,比如扩胸运动,或者对乳房进行按摩,都是不错的的做法。其实女性朋友在洗澡的时候丰胸效果,就可以用淋浴头来冲洗和刺激乳房,同时用手按摩丰胸食物,可以起到不错的丰胸效果。